top of page

NY ENERGI TILL NEDKYLDA BORRHÅL

BORRHÅLS-BOOSTER VILLA för bergvärme

BORRHÅLS-BOOSTER VILLA är en teknik som används som komplement i bergvärmeanläggningar för att öka effekten i borrhålet. Syftet med tekniken är att underlätta energiöverföringen från berget till din värmeanläggning. Tekniken har framgångsrik använts vid större borrhålsanläggningar och finns nu i en kompakt version för villa.

bhb-villa-kd_org.jpg
BORRHÅLS-BOOSTER VILLA: Produkter
Så här fungerar BORRHÅLS-BOOSTER tekniken för villor

FUNKTIONEN

Bergvärme med BORRHÅLS-BOOSTER VILLA

Borrhåls-Booster Villa är ett komplett paket för nyanläggning eller eftermontering i befintliga borrhål. Genom att skapa luftbubblor i nere i borrhålet ökar man effekten på ett kraftfullt sätt. Dels blandas det stillastående vattnet om vilket påskyndar värmeöverföringen. Dessutom ökar mängden tillgänglig energi som ger värmepumpen en högre verkningsgrad, ofta kallad COP vilket i sin tur minskar behovet för tillskott av elenergi.


Borrhåls-Booster Villa är samtidigt en effektiv åtgärd när temperaturen i det omgivande berget blivit nedkylt och solens återladdning inte räcker till. När luftbubblan stiger uppåt drar den med sig det varmare bottenvattnet upp, samtidigt som nytt energirikt vatten dras emot borrhålet. Det minskar risken för toppfrysning som vintertid kan klämma åt slangarna i markytan.


Produkten baserad på en patenterad teknik som framgångsrikt använts i större borrhålsanläggningar med syfte att minska effekttopparna vid lägre temperaturer i kommersiella fastigheter. I paketet ingår kompressor, luftslang, styrsystem och övrigt material för en komplett installation.

BORRHÅLS-BOOSTER VILLA: Produkter

FÖRVÄNTAT RESULTAT

En installation av BORRHÅLS-BOOSTER har många fördelar och påverkar energikostnaden på flera sätt.

MINSKAT MOTSTÅND

Effektivitet att växla värme från berget till vätskan i kollektorslangen anges som  borrhålsmotstånd (Rb). Det vill man ha så lågt som möjligt. Tekniken förbättrar värdet -28%.

ÖKAD EFFEKT

Det totala resultatet av är att du antingen kan ta ut +20% mer effekt ur berget. Alternativt kan du borra -20% mindre borrhål om har begränsad markyta att tillgå.

ÖKAD ENERGI

Bergets förmåga att leda energi anges som konduktivitet. Med hjälp av tekniken dras mer av det omkringliggande bergets vätska mot kollektorn. Tekniken förbättrar värdet +28%.

LÄGRE ENERGIKOSTNAD

Tekniken ger ett minskat behov att köpa till spetsvärme eller kyla vid höga eller låga temperaturer. Lite som en att ha en turbo i borrhålet när det är som kallast ute.

BORRHÅLS-BOOSTER VILLA: Lista

PRODUKTBLAD

Här kan du hämta ett produktblad som kortfattat beskriver hur tekniken fungerar och vad det kostar.

BORRHÅLS-BOOSTER VILLA: Filer

KOMPLETT PAKET

För eftermontage eller nytt borrhål

​För större fastigheter bygger vi alltid funktion och teknik utifrån antalet borrhål. För fastigheter med enstaka borrhål finns det en färdig version med allt komplett för att bubbla luft och allt är injusterat vid leverans.


Anslut bara luftslangen från borrhålet stickkontakten till eluttaget. Klart!

Komplett paket för installation av BORRHÅLS-BOOSTER i småhus
BORRHÅLS-BOOSTER VILLA: Produkter
borrhals-booster-berg-samples.jpg

MER INFORMATION

Ring oss på 054-10 10 00 eller lämna dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Tack för ditt meddelande!

BORRHÅLS-BOOSTER VILLA: Offert
bottom of page