BORRHÅL-BOOSTER VILLA

Rädda kalla borrhål

Borrhåls-Booster Villa är ett komplett paket för nyanläggning eller eftermontering i befintliga borrhål. Genom att skapa luftbubblor i nere i borrhålet ökar man effekten på ett kraftfullt sätt. Dels blandas det stillastående vattnet om vilket påskyndar värmeöverföringen. Dessutom ökar mängden tillgänglig energi som ger värmepumpen en högre verkningsgrad, ofta kallad COP vilket i sin tur minskar behovet för tillskott av elenergi.


Borrhåls-Booster Villa är samtidigt en effektiv åtgärd när temperaturen i det omgivande berget blivit nedkylt och solens återladdning inte räcker till. När luftbubblan stiger uppåt drar den med sig det varmare bottenvattnet upp, samtidigt som nytt energirikt vatten dras emot borrhålet. Det minskar risken för toppfrysning som vintertid kan klämma åt slangarna i markytan.


Produkten baserad på en patenterad teknik som framgångsrikt använts i större borrhålsanläggningar med syfte att minska effekttopparna vid lägre temperaturer i kommersiella fastigheter. I paketet ingår kompressor, luftslang, styrsystem och övrigt material för en komplett installation.

Bergvärme villa illustration
 

MER EFFEKT

​​Höj effekten i din värmepump

Borrhåls-Booster handlar om att bubbla luft i borrhål och på det sättet öka effektavgivningen till din bergvärmeanläggning. Låt oss titta närmare på vilka faktorer som spelar in här.


Effektivitet att växla värme från berget till vätskan i kollektorslangen anges som  borrhålsmotstånd (Rb). Det vill man ha så lågt som möjligt. Tekniken förbättrar värdet -28%.


Bergets förmåga att leda energi anges som konduktivitet. Med hjälp av tekniken dras mer av det omkringliggande bergets vätska mot kollektorn. Tekniken förbättrar värdet +28%.


Resultatet av ovan är att du antingen kan ta ut +20% mer effekt ur berget vilket minskar ditt behov minskar att köpa till spetsvärme eller kyla vid höga eller låga temperaturer.


BorrhålsBooster är en beprövad och patenterad teknik, levereras som ett komplett paket som du kan montera själv.

 
BHB villa låda 2.jpg

BOOSTER

En komplett låda som sköter sig själv

Lådan innehåller allt du behöver för att bubbla luft i borrhålet och är injusterad efter dina förutsättningar vid leverans. Anslut luftslangen från borrhålet och stickkontakten till eluttaget. Klart!

 

PRODUKTBLAD

Här kan du hämta ett produktblad som kortfattat beskriver hur tekniken fungerar och vad det kostar.

INSTALLATION

Här hittar du en manual för hur du installerar Borrhåls-Booster Villa i såväl nya borrhål som vid eftermontering i ditt befintliga borrhål.

 
 
Berg sprickor smögen.jpg

FÅ MER INFORMATION

Vill du veta mer om produkten, pris och leveranstid så lämna dina uppgifter nedan så återkommer vi till dig snarast.

Tack för ditt meddelande!