top of page
House-wide-start.jpg

PRODUKTER SOM SPAR ENERGI

Vi utvecklar och säljer produkter som minskar energiförbrukningen i fastigheter.

Ta hand om överskottsvärmen

Ett överskott av varm luft inomhus kan göra bättre nytta än att bara kylas ner eller vädras bort. Välj bara till vilket system du önskar återvinna energin och läs mer om hur det går till.  

Återvinn överskottsenergi inomhus till värme systemet

Återvinn överskottsenergi inomhus till vvc systemet

Återvinn överskottsenergi inomhus till bassängvattnet

Effektivare bergvärme

Bergvärmepumparna blir bättre effektivare, men hur ser förutsättningarna ut i berget och borrhålen där energin kommer ifrån? Läs mer om hur hur du kan påverka och analysera borrhålen.   

Förbättra borrhålets egenskaper för 1-2 borrhål

Förbättra borrhålets egenskaper för fler än 3 borrhål

Analysera och mät bergets och borrhålens förutsättningar 

Övriga produkter som spar energi

Vi arbetar kontinuerligt på nya produkter som hjälper fastighetsägare att spara energi i vardagen. 

Städar bort främmande partiklar från värmesystemet

Sparar energi i torkskåp och stänger av när tvätten är torr

bottom of page