AdobeStock_73090253_edited.jpg
 

PRODUKTÖVERSIKT

Vilken produkt passar mina behov?

När vi utvecklar en ny produkt är bakgrunden oftast ett behov att förenkla eller förbättra en fastighets energisystem. Och inte minst att spara energi. Här hittar du en enkel översikt över våra produkter och i vilken typ av fastighet och energisystem de normalt används.

VVC-Booster installation

VVC-BOOSTER

För varmvattencirkulation

VVC-Booster används i flerbostadshus och större fastigheter som har ett VVC-system. Har du varmt i undercentralen och vill minska VVC-förlusten och kostnaden för att värma varmvattnet som cirkulerar är det här en produkt för dig. 

Pool-Booster installation

POOL-BOOSTER

För bassängvatten i badhus

Pool-Booster bygger på samma grundkoncept som VVC-Booster men har vidareutvecklats till att fungera i badhusmiljö och verksamheter som har en stor mängd vatten som behöver varmhållas. Produkten bidrar till att minska kostnaderna för varmhållningen.

Borrhåls-Booster installation

För bergvärme i större fastigheter

Borrhåls-Booster är en kompletterande teknik till bergvärme och passar fastigheter med 5 borrhål eller mer. Tekniken förbättrar bergets egenskaper och fungerar likt en turbo på en bil. När effekt behovet är som störst finns det mer tillgänglig energi att hämta ur berget. 

Borrhåls-Booster Villa installation

BORRHÅLS-BOOSTER VILLA

För bergvärme i småhus

Borrhåls-Booster Villa är en vidareutveckling av tekniken för att passa småhus där man normalt använder 1-2 borrhål i sin anläggning. Produkten är fristående från fastighetens övriga bergvärme anläggning och ger samma fördelar på bergets egenskaper med en högre tillgänglig effekt som resultat. 

TRT-Test installation

TRT-TEST

För att mäta bergets förutsättningar

TRT-Test är en produkt för dig som arbetar med dimensionering av bergvärmeanläggningar exempelvis brunnsborrare eller konsulter. Montera en kollektor i ett borrhål och anslut vagnen så får du svar på hur den planerade bergvärmeanläggningen kommer att fungera. 

 

SAKNAS NÅGOT?

Har du en problemställning i din fastighet som du tror att vi kanske kan hjälpa dig med? Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion så ska vi försöka hjälpa till på bästa sätt.

Tack för ditt meddelande!