top of page
House-wide-start.jpg
Produkter: Välkommen

VI HJÄLPER DIG SPARA ENERGI

Vi utvecklar och säljer smarta produkter som minskar energiförbrukningen i fastigheter.

vvc-booster-sthlm.jpg

MINSKA VVC-FÖRLUSTEN

Minska vvc-förlusten med VVC-BOOSTER genom att tillvarata överskottsvärmen i undercentralen. Återför istället energin till ditt system för varmvattencirkulation.

kid-in-pool.jpg

MINSKA VÄRMEFÖRLUSTEN I BASSÄNGEN

Minska energiförbrukningen i badhuset med BADHUS-BOOSTER. Ta tillvara överskottsenergin i varma maskinrum och återför istället värmen in till i bassängvattnet.

Drying-cabinet.jpg

SPARA EL I TORKSKÅPET

DRY-BOOSTER analyserar strömförbrukningen i ditt torkskåp och stänger av strömmen när tvätten är torr. Det minskar energianvändningen rejält.

virvel-booster-drift_w.jpg

JÄMN TEMPERATUR I HELA FASTIGHETEN

Rensa bort allt som är tyngre än vatten med VIRVEL-BOOSTER i ditt värmesystem utan återkommande filterbyte eller annat löpande underhåll.

bhb-khamn-drift_w.jpg

HÖJ EFFEKTEN I BORRHÅLET

Öka effekten i ditt bergvärmsystem med BORRHÅLS-BOOSTER genom att bubbla luft i borrhålet. Det underlättar energiöverföringen från berget till din värmeanläggning.

bhb-villa-kd_org.jpg

NY ENERGI TILL KALLA BORRHÅL

Höj effekten i på bergvärmen med BORRHÅLS-BOOSTER VILLA samtidigt som du motverkar risken att omkringliggande berg kyls ner om solens återladdning inte räcker till.

trt-booster-schenker_w.jpg

MÄT BORRHÅLETS FÖRUTSÄTTNINGAR

Gör ett termiskt responstest (TRT) med TRT-BOOSTER för att bestämma hur en känd mängd tillförd värme eller kyla påverkar temperaturen i ett borrhål för geoenergi.

Produkter: Tjänster

HÄNG MED I UTVECKLINGEN

Läs mer om våra produkter i menyn. Saknar du något som du tror att vi kan hjälpa dig med? Ring oss eller fyll i dina uppgifter så återkommer vi för en förutsättningslös diskussion, vi älskar utveckling!

Tack för ditt meddelande!

Produkter: Feedback-formulär
bottom of page