top of page
vs-booster-header.jpg

BOOSTA VÄRMESYSTEMET

VS är en förkortning för Värme System, det system som värmer upp, och leder ut värme till fastighetens alla rum. Värmen som transporteras i ledningarna avges i element och liknande komponenter, och systemet behöver ett kontinuerligt energitillskott.  

För att minska energiåtgången kan man installera en VS-BOOSTER. Den tar tillvara på överskottsenergi i varma utrymmen och omvandlar det till värmevatten som sedan förs in i vs-systemet. Det minskar uppvärmningskostnaden för fastigheten. 

vs-ref-boklok.jpg

VS-BOOSTER

Lättplacerad och lättinstallerad 

VS-BOOSTER är enkel att placera i varma utrymmen som exempelvis undercentraler, teknikrum, utrymmen för växelriktare med mera. Kan du ställa in en pall på högkant på golvet så har du plats. Maskinen är enkel att installera och levereras alltid färdigkonfigurerad för din fastighet. Koppla in till värmesystemet, och sätt i sladden. Klart! 

Minskar energi- och effekt behovet

Behovet att köpa energi från den primära energikällan minskar då VS-BOOSTER kommer ta att utnyttja överskottet i luften och stoppa in det i värmesystemet. Det spelar ingen roll vilken typ av primär energikälla du har, den fungerar lika bra vid både fjärrvärme och bergvärme och även vid fastbränsle som pellets eller gas. Har du fjärrvärme sänker det både effekttoppen och returtemperaturen, som ger ytterligare kostnadsreduceringar. 

Torrt och svalt i rummet

När man installerat en VS-BOOSTER blir luften svalare och samtidigt avfuktad. Alla tekniska prylar i rummet mår helt enkelt bättre i sval arbetsmiljö och det bidrar till att livslängden på pumpar, kretskort och kommunikationsutrustning blir längre. 

Spar energi och pengar

Återbetalningstiden är relativt kort för investeringen. Flera faktorer påverkar den exakta kalkylen som förutsättningarna på platsen, din leverantör och elpriset förstås. Har du egna solceller på taket blir återbetalningstiden kortare än kort. Kontakta oss så beräknar vi vad en VS-BOOSTER innebär för just din fastighet. 

Vi har bergvärme i vår förening och det har varit varmt i undercentralen. Efter att växelriktaren för solcellerna kom in i rummet var vi tvungna att finna en lösning för att kyla ner rummet på något sätt.  Nu återvinner en VS-BOOSTER värmen in till värmesystemet. Det avlastar samtidigt vår bergvärmepump och borrhålen får vila och hinner återladda sig bättre. Och det är svalt i rummet.

Bästa tänkbara lösning på problemställningen. 

Jimmy Barthelson, Styrelsen
Brf Sjökaptenen, Hammarö 

VVC-BOOSTER: Omdömen
VS-cat-warming.jpg
Bättre återvinna energi till värmesystemet?

VS- och VVC-BOOSTER, vad är skillnaden?

Vi rekommenderar i första hand att återvinna energin till vvc-systemet (varmvattencirkulationen). Av den enkla anledningen är att vvc'n har lika stor energiförlust under hela kalenderåret. Värmesystemet stänger man normalt av under sommarmånaderna och det gör mindre nytta att återvinna energin dit under den perioden. Men det finns tillfällen då det passar bättre trots det att arbeta mot vs-systemet. Vi listar några exempel nedan. 

Värmeöverskott

- men liten vvc-förlust

Om energimängden i luften överstiger energibehovet i vvc'n kommer du inte kunna utnyttja mer än det som vvc'n behöver. Så även om du tillgodoser energibehovet till vvc'n, så kan rummet fortsätta att vara varmt. Är behovet samtidigt att sänka temperaturen för att öka livslängden på övrig teknisk utrustning så uppnås ju bara halva målet.

 

Det här är vanligt exempelvis i mindre bostadsrättsföreningar, som har mycket värme i sina undercentraler men samtidigt har relativt små förluster i sina vvc-system. Så här kan en VS-BOOSTER tillföra mer totalt sett och därför är mer lönsamt att inte koppla in sig på vvc utan på vs-ledningen.  

Avlasta bergvärmen

- och återladda borrhålen

Ansluter man VS-BOOSTER till att arbeta mot slingtank eller motsvarande så kommer maskinen producera både värmevatten och varmvatten. Dels återvinner man värme. Men det innebär även att maskinen nu avlastar bergvärmepumpen så att borrhålen får möjlighet att vila under längre perioder.

 

Resultatet är att mer energirikt vatten har tid att omge borrhålen tills det är dags att de ska användas. Det kommer att ge bättre temperaturer på köldbäraren och högre effektivitet även på bergvärmen. 

Stor yta

- och stora luftvolymer

Kontorsfastigheter och industri verksamheter  har ofta stora undercentraler med mycket värme, men relativt liten vvc-förlust.

 

Ett annat bra exempel där en VS-BOOSTER passar perfekt är ytor som parkeringsgarage, kanske med kylmaskiner som blåser värme. Även om det inte upplevs "varmt" gör luftmängden att det finnas stora mängder energi att utvinna. Här kan det också ibland vara avståndet till vvc-ledningen som avgör att det är mer lönsamt att koppla in sig på vs-systemet. 

Fastbränsle

- med stort värmeöverskott 

Vi har utvecklat att unikt koncept för att återvinna överskottsvärme i utrymmen där värme produceras av gas- eller pelletspannor. 

Kontakta oss så berättar vi mer om hur VS-BOOSTER kan bidra i funktionen och sänka uppvärmningskostnaderna. 

Principskiss

VS-Booster, illustration över funktion

Bilden visar ett exempel på hur det kan se ut i en undercentral där VS-BOOSTER återvinner energi till värmesystemet. 

Fjärrvärme, bergvärme eller motsvarande värmekälla värmer upp vattnet och samlar det i en sling- eller ackumulatortank som sedan leds ut till element eller golvvärme i fastigheten (röd ledning).

 

Returen av det avkylda vattnet (grön ledning) går tillbaka till VS-BOOSTER som värmer upp det igen och leder det tillbaka till värmeledningen. Därmed avlastas den primära energikällan. 

Tekniska data

Hjärtat i VS-BOOSTER är en inverterstyrd tvåstegs rotationskompressor som anpassar varvtalet efter temperaturen i vvc-systemet. Fläkten förhåller sig till belastningen enligt samma princip och ger jämn luftdistribution och tyst drift. På den magnetförsedda displayen, som kan placeras fritt på maskinen, får du all driftinformation. Vill du koppla upp maskinen till ditt fastighetssystem så finns en utgång färdig att ansluta till i anslutningsboxen på baksidan. 

VS-BOOSTER finns tillgänglig i 7 modeller. Hämta produktblad här. 

Modell
VS-4
VS-6
VS-8
VS-10
VS-12
VS-14
VS-16
Köldmedium
R-32
R-32
R-32
R-32
R-32
R-32
R-32
Märkström (A)
10,4
10,4
10,4
12
12
12
12
Spänning (V)
230
230
230
400
400
400
400
Effektivitet (COP)
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
Tillförd effekt (kW)
4
6
8
10
12
14
16
Kommunikation
Modbus
Modbus
Modbus
Modbus
Modbus
Modbus
Modbus
Mått LxBxD (cm)
115x76x35
115x76x35
115x76x35
120x88x46
120x88x46
120x88x46
120x88x46
vs-formular.jpg

Kontaktformulär

Ring 054-10 10 00 eller lämna dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så fort vi kan och kikar närmare på dina förutsättningar. 

Tack för ditt meddelande!

VVC-BOOSTER: Offert
bottom of page