top of page

MINSKA VÄRMEFÖRLUSTEN I BASSÄNGEN

AQUA-BOOSTER för bassängvatten

AQUA-BOOSTER är en maskin som minskar energiförbrukningen för bassängvatten i badhus. Genom att tillvarata överskottsenergi i varma undercentraler och återföra den in i bassängvattnet sänks kostnaden för den kontinuerliga uppvärmningen av badvattnet.

 

AQUA-BOOSTER kan installeras i alla anläggningar som har större mängd vatten som behöver hållas varmt.

Aktivitet i badhus bassängen
BADHUS-BOOSTER: Produkter
aqua-booster-funktion-sq.png

TA HAND OM ÖVERSKOTTSVÄRMEN

Minskad energiförlust i bassängen

I ett badhus ligger vattentemperaturen mellan 24-30 grader och vattnet cirkuleras konstant genom systemet för att filtreras, analyseras och renas. För att bibehålla den behagliga temperaturen behöver stora mängder ny energi tillsättas. AQUA-BOOSTER drar nytta av befintlig överskottsvärme i varma maskinrum och återför den in i bassängvattnet.

AQUA-BOOSTER är anpassad för driftsmiljön och levereras komplett med värmeväxlare och cirkulationspumpar för enkel installation. 

BADHUS-BOOSTER: Produkter

PRODUKTBLAD

Här kan du hämta ett kortfattat produktblad över hur AQUA-BOOSTER fungerar.

BADHUS-BOOSTER: Filer
badhus-booster-toe_c.jpg

MER INFORMATION

Ring oss på 054-10 10 00 eller lämna dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Tack för ditt meddelande!

BADHUS-BOOSTER: Offert
bottom of page