top of page
aqua-booster-header.jpg

ÅTERVINN VÄRMEÖVERSKOTT

AQUA-BOOSTER är framtagen specifikt för att minska energiförbrukningen i badhus. Genom att tillvarata överskottsenergi i varma utrymmen och återföra energin in i bassängvattnet sänks energibehovet för den kontinuerliga uppvärmningen.

AQUA-BOOSTER minskar kostnaden för varmhållningen och kan installeras i alla anläggningar som en större mängd vatten som behöver värmas upp och hållas varmt. 

aqua-produkt-lund-w.jpg

AQUA-BOOSTER

Ta hand om överskottsvärmen

Badhus konsumerar mest energi av alla idrottsanläggningar. Många simhallar har även byggts ut med omfattande teknik för äventyrsbad där både vatten- och lufttemperaturer har höjts avsevärt. Det gör samtidigt att mängden överskottsenergi i undercentraler, maskinrum och gångar är stor. 

AQUA-BOOSTER är framtagen specifikt för att återvinna överskottsenergi i varma utrymmen som exempelvis maskinrum, gångar och undercentraler, och återföra den in i bassängvattnet. 

Minskar energi- och effekt behovet

Behovet att köpa energi från den primära energikällan minskar då AQUA-BOOSTER tillför all energi som går att återvinna från luften till bassängvattnet. Det sänker samtidigt effektbehovet med motsvarande effekt som maskinen tillför i systemet. 

Torrt och svalt i rummet

När man installerat en AQUA-BOOSTER blir luften svalare och samtidigt avfuktad. Det gör att både personal och tekniska prylar i rummet får en behagligare arbetsmiljö. Livslängden på pumpar, kretskort och kommunikationsutrustning blir kort och gott längre. 

Spar energi och pengar

Återbetalningstiden är relativt kort för investeringen. Flera faktorer påverkar den exakta kalkylen som förutsättningarna på platsen, din leverantör och elpriset förstås. Kontakta oss så beräknar vi vad en AQUA-BOOSTER innebär för just din verksamhet. 

Principskiss

Aqua-Booster illustration funktion

Här syns ett exempel på hur det kan fungera i ett badhus, principen varierar något beroende på vilken vattenledning som ska värmas upp. 

På bilden har AQUA-BOOSTER har en egen värmekrets. Vattnet i kretsen värms upp i maskinen (röd ledning) går in i  värmeväxlaren och överför där energin till bassängvattnet. I växlaren kyls vattnet av (blå ledning) och går tillbaka till maskinen igen för uppvärmning på nytt.

Tekniska data

AQUA-BOOSTER är specifikt framtagen och behandlad för den tuffa arbetsmiljön. På insidan arbetar en inverterstyrd tvåstegs rotationskompressor som anpassar varvtalet efter behovet i den aktuella ledningen. Fläkten förhåller sig till belastningen enligt samma princip och ger jämn luftdistribution och tyst drift. På den magnetförsedda displayen, som kan placeras fritt på maskinen, får du all driftinformation. Vill du koppla upp maskinen till ditt styrsystem så finns en utgång färdig att ansluta till i anslutningsboxen på baksidan. 

AQUA-BOOSTER finns tillgänglig i 7 modeller. Hämta produktblad här. 

Modell
AQUA-4
AQUA-6
AQUA-8
AQUA-10
AQUA-12
AQUA-14
AQUA-16
Köldmedium
R-32
R-32
R-32
R-32
R-32
R-32
R-32
Märkström (A)
10,4
10,4
10,4
12
12
12
12
Spänning (V)
230
230
230
400
400
400
400
Effektivitet (COP)
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
Tillförd effekt (kW)
4
6
8
10
12
14
16
Kommunikation
Modbus
Modbus
Modbus
Modbus
Modbus
Modbus
Modbus
Mått LxBxD (cm)
115x76x35
115x76x35
115x76x35
120x88x46
120x88x46
120x88x46
120x88x46
aqua-formular.jpg

Kontaktformulär

Ring 054-10 10 00 eller lämna dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så fort vi kan och kikar närmare på dina förutsättningar. 

Tack för ditt meddelande!

bottom of page