VVC-BOOSTER

Minska VVC förlusten

I en fastighet med fjärrvärme leds det varma vattnet in via källaren och överförs till fastighetens varmvatten via en värmeväxlare. För att varmvattnet i varje lägenhet snabbt ska komma ur kranen cirkuleras vattnet runt i ledningarna med en cirkulationspump.


VVC är en förkortning för varmvattencirkulation och under transporten i ledningarna tappar vattnet naturligt värme, och kallas VVC förlust. Studier inom området visar att kostnaden för att kontinuerligt  värma upp vattnet är en betydande del av energikostnaden.


VVC-Booster är en maskin som bidrar till att minska VVC förlusterna genom att på ett smart sätt tillvarata energi i fastigheten och återföra den in i husets VVC system.

VVC illustration red.png
 

PRODUKTBLAD

Hämta ett produktblad som beskriver vad VVC-Booster gör för din fastighet.

FUNKTIONSBESKR.

Hämta en funktionsbeskrivning över hur VVC-Booster fungerar i ett värmesystem.

TEKNISKA DATA

Hämta en beskrivning i tekniska termer över anslutningar, elförbrukning, mått och vikt.

 
 
VVC Booster installation Sthlm.jpg

VILL DU HA EN BESPARINGSKALKYL?

Har du varmt i din undercentral?

Använd istället värmen till att sänka dina kostnader. Fyll i uppgifterna så får du besparingskalkyl tillbaka. Kalkylen ger svar på vilken effekt en installation har på din fjärrvärmefaktura med en beräknad återbetalningstid på investeringen.

Tack för ditt meddelande!

 

En liten förklaring till formuläret

Uppgifterna som efterfrågan hittar du normalt på din fjärrvärmefaktura. 

  • Fjärrvärmeleverantör - Det företag du köper din energi av, exempel: Stockholm Exergi, Värnamo Energi. 

  • Abonnerad effekt - Anger den effekttopp fastigheten förbrukar på den kallaste dagen, exempel: 100kW. 

  • Energiförbrukning - Uppgiften anger hur mycket energi fastigheten förbrukar under ett år, exempel: 300 MWh.