top of page
vvc-booster-header.jpg

MINSKA VVC-FÖRLUSTEN

VVC är en förkortning för Varm Vatten Cirkulation och funktionen ger varmt vatten ur kranen utan långa spoltider. Temperaturen på det cirkulerande vattnet sjunker under transporten och behöver kontinuerligt värmas upp. Energiförlusten kallas vvc-förlust. 

För att minska vvc-förlusten kan man installera en VVC-BOOSTER. Den tar tillvara på överskottsenergi i varma utrymmen och omvandlar det till varmvatten som sedan förs in i vvc-ledningen. Det minskar kostnaden för vvc. 

vvc-ref-jericho

VVC-BOOSTER

Lättplacerad och lättinstallerad 

VVC-BOOSTER är enkel att placera i varma utrymmen som exempelvis undercentraler, teknikrum, utrymmen för växelriktare med mera. Kan du ställa in en pall på högkant på golvet så har du plats. Maskinen är enkel att installera och levereras alltid färdigkonfigurerad för din fastighet. Koppla in till vvc-ledningen och sätt i sladden. Klart! 

Minskar energi- och effekt behovet

Behovet att köpa energi från den primära energikällan minskar då VVC-BOOSTER kommer ta hand om vvc-förlusten. Det spelar ingen roll vilken typ av primär energikälla du har, den fungerar lika bra vid både fjärrvärme och bergvärme och även vid fastbränsle som pellets eller gas. Har du fjärrvärme sänker det både effekttoppen och returtemperaturen, som ger ytterligare kostnadsreduceringar. 

Torrt och svalt i rummet

När man installerat en VVC-BOOSTER blir luften svalare och samtidigt avfuktad. Alla tekniska prylar i rummet mår helt enkelt bättre i sval arbetsmiljö och det bidrar till att livslängden på pumpar, kretskort och kommunikationsutrustning blir längre. 

Spar energi och pengar

Återbetalningstiden är relativt kort för investeringen. Flera faktorer påverkar den exakta kalkylen som förutsättningarna på platsen, din leverantör och elpriset förstås. Har du egna solceller på taket blir återbetalningstiden kortare än kort. Kontakta oss så beräknar vi vad en VVC-BOOSTER innebär för just din fastighet. 

Det var kul att att redovisa resultatet för styrelsen ett år efter installationen. Minskad energiförbrukning, lägre effekt och returtemperaturen hade gått ner med 10 grader, från 40 till 30 grader.  Kanon!

Henrik Clewe, Styrelsen

Brf Västergård 1, Kungsholmen 

Vi fick höra om VVC-BOOSTER redan 2019 och gillade idén. Vi utvärderade den första under ett år och gick sedan vidare med fler varma undercentraler. Nu har vi drygt 15 stycken i drift som tuffar och går.

Lennart Risberg, Drift & Energi
Tyresö Bostäder

VVC-BOOSTER: Omdömen
vvc-booster-tap-water-hands.jpg
Kort om vvc-förlust

Hur räknar jag fram vvc-förlusten i en fastighet?

En bra beräkning kommer från att analysera data från leverantör, styrsystem eller genom att beräkna flöde och temperaturer. Okej, det här avsnittet kan känns krångligt, men lugn, vi hjälper alltid till med att räkna fram detta till dig. Men till dig som letar efter underlag så kommer här lite tips och schabloner. 

Best case

Resultat vid nybyggnation 

Enligt senaste studierna uppgår den faktiska vvc-förlusten i nybyggda bostadshus till 5,5kWh/m2 per år. En bostadsfastighet med 6.000m2 har en faktisk vvc-förlust på 33MWh per år. Det motsvarar ett konstant effekt behov på 4kW. I andra typer av byggnader och äldre fastigheter får man räkna med högre siffror. 

Utifrån effekt

Om du vet effektförlusten (kW)

I en bostadsrättsförening från 90-talet med 75 lägenheter ser vi ofta under normala förhållanden kring 6kW i vvc-förlust. För att veta vilka hur mycket energi som vvc'n drar så multiplicera med antal timmar per år, 8.760 = 52.560 kWh. Att installera en VVC-BOOSTER kan reducera er primära energi med cirka 52 MWh per år. 

Schablon

Mellan tummen och pekfingret

Temperaturskillnad + flöde = Effekt. 

I exemplet tar vi utgångspunkt i att vvc-pumpen har ett flöde på 1.000 liter/ timme (1m3/tim). Då kan du schablon beräkna effektförlusten till 1,1kW per grad som skiljer utgående varmvattnet från vvc returen. Låt säga att varmvattnet går ut med 55 grader från värmeväxlaren och kommer tillbaka på vvc returen med 50 grader. Då har vi förlorat 5 grader och för att värma upp det går det åt 5 x 1,1 kW = 5,5 kWh varje timme under dygnet. I det här exemplet kostar vvc'n cirka 48 MWh per år. Något som VVC-BOOSTER kan ta hand om istället till lägre en kostnad. 

Utifrån energi

Om du vet energimängden (kWh)

Om du har fått fram att vvc'n konsumerar 40 000 kWh på ett år så dividerar du den summan med antal timmar per år, 8.760. Effektförlusten du har i ditt vvc-system är då 4,56 kW och är den effektnivå som du behöver tillsätta för att värma upp vvc-ledningen. Om du installerar en VVC-BOOSTER kommer det att reducera den abonnerade toppeffekten i fastigheten i motsvarande grad, cirka 4,5 kW. 

Före

VVC-Booster, illustration över funktionen innan installation

Bilden visar ett exempel på hur en undercentral i en fastighet med fjärrvärme och vvc-system fungerar.

 

Vvc-ledningen (grön) kommer ner till undercentralen och har under cirkulationen tappat energi och håller cirka 50 grader när den leds tillbaka in i värmeväxlaren.
 

I värmeväxlaren värms vattnet upp till cirka 55 grader (röd) och vattnet cirkuleras runt i fastigheten med hjälp av vvc-pumpen.  
 

När vvc-ledningen (grön) passerar genom värmeväxlaren värmer den samtidigt upp den avkylda returledningen (blå) som går tillbaka till fjärrvärmeverket, med en förhöjd returtemperatur som följd. 

Efter

VVC-Booster, illustration över funktionen efter installation

Här har vi nu installerat en VVC-BOOSTER i undercentralen. 

 

VVC-ledningen (grön) leds nu förbi värmeväxlaren och går istället genom VVC-BOOSTER. Det innebär att ni behöver köpa mindre fjärrvärme för att varmhålla vvc-ledningen.

VVC-BOOSTER värmer vattnet till cirka 55 grader (röd) och leder det tillbaka i varmvattenledningen precis som vanligt.

 

Returledningen (blå) som går tillbaka till fjärrvärmeverket påverkas inte längre av vvc-ledningen (grön) och returtemperaturen blir kallare. 

Tekniska data

Hjärtat i VVC-BOOSTER är en inverterstyrd tvåstegs rotationskompressor som anpassar varvtalet efter temperaturen i vvc-systemet. Fläkten förhåller sig till belastningen enligt samma princip och ger jämn luftdistribution och tyst drift. På den magnetförsedda displayen, som kan placeras fritt på maskinen, får du all driftinformation. Vill du koppla upp maskinen till ditt fastighetssystem så finns en utgång färdig att ansluta till i anslutningsboxen på baksidan. 

VVC-BOOSTER finns tillgänglig i 8 modeller. Hämta produktblad här. 

Modell
VVC-4 Light
VVC-4
VVC-6
VVC-8
VVC-10
VVC-12
VVC-14
VVC-16
Mått LxBxD (cm)
91x82x35
115x76x35
115x76x35
115x76x35
120x88x46
120x88x46
120x88x46
120x88x46
Kommunikation
Pot.fri slutning
Modbus
Modbus
Modbus
Modbus
Modbus
Modbus
Modbus
Tillförd effekt (kW)
4
4
6
8
10
12
14
16
Effektivitet (COP)
3,5
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
Spänning (V)
230
230
230
230
400
400
400
400
Märkström (A)
7,2
10,4
10,4
10,4
12
12
12
12
Köldmedium
R-410A
R-32
R-32
R-32
R-32
R32
R-32
R-32
Putten16-ref-webb.jpg

Case study

Läs en uppföljning efter ett års drift av VVC-BOOSTER i en större kontorsfastighet i Stockholm. Skandia Fastigheter installerade modell VVC-8 med energi- och värmemängds mätning. Ett lyckat projekt som spar både energi och pengar. 

vvc-formular.jpg

Kontaktformulär

Ring 054-10 10 00 eller lämna dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så fort vi kan och kikar närmare på dina förutsättningar. 

Tack för ditt meddelande!

VVC-BOOSTER: Offert
bottom of page