top of page

MINSKA VVC-FÖRLUSTEN

VVC-BOOSTER för varmvattencirkulation

VVC-BOOSTER är en maskin som minskar energiförbrukningen för varmvattencirkulation (vvc) i fastigheter. Genom att tillvarata överskottsenergi i varma undercentraler och återföra den in i husets vvc-system sänks kostnaden för den kontinuerliga uppvärmningen av cirkulerande varmvatten.


VVC-BOOSTER kan installeras vid alla typer av uppvärmning som exempelvis värmepumpar, elpatroner, förbränning av pellets eller fjärrvärme.

VVC-BOOSTER installerad i en undercentral hos Lundbergs fastigheter
VVC-BOOSTER: Produkter
Så funkar varmvattencirkulation i fastigheten utan VVC-BOOSTER

FÖRE

Undercentral utan VVC-BOOSTER

Bilden visar ett exempel på hur en undercentral i en fastighet med fjärrvärme och vvc-system fungerar.


Vvc-ledningen (grön) kommer ner till undercentralen och har under cirkulationen tappat energi och håller cirka 50 grader när den leds tillbaka in i värmeväxlaren.

I värmeväxlaren värms vattnet upp till cirka 55 grader (röd) och vattnet cirkuleras runt i fastigheten med hjälp av vvc-pumpen.  

När vvc-ledningen (grön) passerar genom värmeväxlaren värmer den samtidigt upp den avkylda returledningen (blå) som går tillbaka till fjärrvärmeverket, med en förhöjd returtemperatur som följd. 

VVC-BOOSTER: Produkter
Så funkar varmvattencirkulation i fastigheten med VVC-BOOSTER

EFTER

Undercentral med VVC-BOOSTER

Här har vi nu installerat en VVC-BOOSTER i undercentralen. 


VVC-ledningen (grön) leds nu förbi värmeväxlaren och går istället genom VVC-BOOSTER. Det innebär att ni behöver köpa mindre fjärrvärme för att varmhålla vvc-ledningen.

VVC-BOOSTER värmer vattnet till cirka 55 grader (röd) och leder det tillbaka i varmvattenledningen precis som vanligt.


Returledningen (blå) som går tillbaka till fjärrvärmeverket påverkas inte längre av vvc-ledningen (grön) och returtemperaturen blir kallare. 

VVC-BOOSTER: Produkter

Det var kul att att redovisa resultatet för styrelsen ett år efter installationen. Minskad energiförbrukning, lägre effekt och returtemperaturen hade gått ner med 10 grader, från 40 till 30 grader.  Kanon!

Henrik Clewe, Styrelsen

Brf Västergård 1, Kungsholmen 

Vi fick höra om VVC-BOOSTER redan 2019 och gillade idén. Vi utvärderade den första under ett år och gick sedan vidare med fler varma undercentraler. Nu har vi drygt 15 stycken i drift som tuffar och går.

Lennart Risberg, Drift & Energi
Tyresö Bostäder

VVC-BOOSTER: Omdömen

FÖRVÄNTAT RESULTAT

En installation av VVC-BOOSTER har många fördelar och påverkar energikostnaden på flera sätt.

ENERGIKOSTNAD

Behovet att köpa annan energi för att hålla vvc-kretsen varm när den cirkulerar i huset minskar, exempelvis pellets eller fjärrvärme. Det görs nu av VVC-BOOSTER.

EFFEKTKOSTNAD

VVC-BOOSTER tillför en ny effekt till vvc-systemet och sänker därmed kostnader och den abonnerade toppeffekten hos värmeleverantören i motsvarande grad.

RETURBONUS

Vid fjärrvärme så går returtemperaturen ner och effektiviteten ökar. Många bolag lämnar bonus för detta genom en specifik retur- eller flödesdel i sin prismodell.

ELKOSTNAD

För att kunna ta hand om överskottsvärmen i undercentralen behöver maskinen elström. Effektiviteten på utbytet är högt, 1 kWh ger nära 4kWh tillbaka.

TORRT OCH SVALT

Efter en installation kommer luften i undercentralen att avfuktas och upplevas sval och torr. Att hålla ner värmen förlänger samtidigt livet på övrig elektronisk utrustning.

KORT PAYBACK

Vid normala förutsättningar är återbetalningstiden endast enstaka år. Kontakta oss så beräknar vi i detalj vad det innebär för just din fastighet.

VVC-BOOSTER: Lista

PRODUKTBLAD

Hämta ett produktblad som beskriver vad VVC-BOOSTER gör för din fastighet.

VVC-BOOSTER: Filer
vvc-booster-tap_c.jpg

MER INFORMATION

Ring oss på 054-10 10 00 eller lämna dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Tack för ditt meddelande!

VVC-BOOSTER: Offert
bottom of page