Person in shower.jpeg

VVC-BOOSTER

Minska VVC förlusten

I en fastighet med fjärrvärme leds det varma vattnet in via källaren och överförs till fastighetens varmvatten via en värmeväxlare. För att varmvattnet i varje lägenhet snabbt ska komma ur kranen cirkuleras vattnet runt i ledningarna med en cirkulationspump.


VVC är en förkortning för varmvattencirkulation och under transporten i ledningarna tappar vattnet naturligt värme, och kallas VVC förlust. Studier inom området visar att kostnaden för att kontinuerligt  värma upp vattnet är en betydande del av energikostnaden.


VVC-Booster bidrar till att minska VVC förlusterna genom att på ett smart sätt tillvarata energi i fastigheten och återföra den in i husets VVC system.

 

Minska fjärrvärmekostnaden

VVC-Booster blir en integrerad del av VVC systemet och tar hand om den löpande uppvärmningen. Resultatet är att VVC förlusten minskar och därmed minskar kostnaden för att cirkulera det varma vattnet i systemet. Tittar vi närmare i detalj vilken påverkan det har på fjärrvärmefakturan skiljer det sig något beroende på var i landet man befinner sig. Generellt kan man säga att en installation påverkar fjärrvärmefakturans följande delar.


Effektkostnaden

Består dels av en effektavgift och ett effektpris. VVC-Booster sänker effekttopparna vilket sänker effektkostnaden.


Energikostnad

Tas ut i relation till hur mycket energi fastigheten förbrukar under perioden. VVC-Booster minskar energiförbrukningen och sänker energikostnaden.


Returtemperatur

Eller flödesavgiften som den också kallas handlar om hur effektivt fastigheten tar tillvara energin från fjärrvärmebolaget. En kostnadsreducering sker på fakturan om fastigheten har en låg temperatur på fjärrvärmens returledning eller minskar sitt flöde av vatten. Oavsett vad detta kallas på din faktura ger VVC-Booster en posivit effekt på effektiviteten vilket ytterligare förbättrar kalkylen för investeringen.


Våra referensinstallationer i storstadsregionerna som tillämpar alla tre delar ovan, visar en återbetalningstid mellan 3 till 5 år, vilket är en bra investering i en fastighets driftsystem.

 

FÅ MER INFORMATION

Vill du veta mer om produkten, lämna dina uppgifter nedan så återkommer vi till dig snarast.

 

054-10 10 00

Kvarnvägen 11, 663 40 Hammarö

  • Google Places
  • Facebook
  • YouTube

©2020 EnergyBooster AB