top of page

HÖJ EFFEKTEN I BORRHÅLET

BORRHÅLS-BOOSTER för bergvärme

BORRHÅLS-BOOSTER är en teknik som används som komplement i bergvärmeanläggningar för att öka effekten i borrhålet. Syftet med tekniken är att underlätta energiöverföringen från berget till din värmeanläggning.

bhb-khamn-drift_w.jpg
BORRHÅLS-BOOSTER: Produkter
Så här fungerar BORRHÅLS-BOOSTER tekniken nere i borrhålet

FUNKTIONEN

Bergvärme med BORRHÅLS-BOOSTER

BORRHÅLS-BOOSTER bygger på att skapa luftbubblor längst ner i borrhålet och på det sättet ökar effektavgivningen till bergvärme anläggningen. Dels blandas det stillastående vattnet om vilket underlättar överföringen mellan borrhålets grundvatten och kollektorslangens vätska. Och dels drar bubblorna till sig nytt, energirikt vatten genom de vattenförande sprickorna i det omgivande berget.

Det vanligaste skälet att installera  BORRHÅLS-BOOSTER är de positiva effekter tekniken har på tillgänglig energi och hastigheten energin kan växlas. En annan anledning är att det i bland inte finns tillräcklig markyta för det önskade antalet borrhål samt för åtgärda problem med nedkylda berg och toppfrysning i markytan som kan begränsa flödet i kollektorslangarna. 

BORRHÅLS-BOOSTER kan installeras i nya borrhål eller eftermonteras i befintliga och vi kundanpassar alltid anläggningen till det antal borrhål som fastigheten använder. 

BORRHÅLS-BOOSTER: Produkter

PRODUKTBLAD

Hämta ett produktblad som beskriver vad BORRHÅLS-BOOSTER gör för din fastighet.

BORRHÅLS-BOOSTER: Filer

FÖRVÄNTAT RESULTAT

En installation av BORRHÅLS-BOOSTER har många fördelar och påverkar energikostnaden på flera sätt.

MINSKAT MOTSTÅND

Effektivitet att växla värme från berget till vätskan i kollektorslangen anges som  borrhålsmotstånd (Rb). Det vill man ha så lågt som möjligt. Tekniken förbättrar värdet -28%.

ÖKAD EFFEKT

Det totala resultatet av är att du antingen kan ta ut +20% mer effekt ur berget. Alternativt kan du borra -20% mindre borrhål om har begränsad markyta att tillgå.

ÖKAD ENERGI

Bergets förmåga att leda energi anges som konduktivitet. Med hjälp av tekniken dras mer av det omkringliggande bergets vätska mot kollektorn. Tekniken förbättrar värdet +28%.

LÄGRE ENERGIKOSTNAD

Tekniken ger ett minskat behov att köpa till spetsvärme eller kyla vid höga eller låga temperaturer. Lite som en att ha en turbo i borrhålet när det är som kallast ute.

BORRHÅLS-BOOSTER: Lista
borrhals-boostervilla-lev.jpg

PAKET FÖR SMÅHUS OCH VILLA

Nu kan vi äntligen erbjuda BORRHÅLS-BOOSTER tekniken för mindre borrhålsanläggningar i ett smidigt gör-det-själv paket. 

BORRHÅLS-BOOSTER VILLA, är ett komplett paket som innehåller allt du behöver för att bubbla luft i ditt borrhål. Det är anpassat för värmeanläggningar med ett till två borrhål och systemet är injusterat och testkört, klart för dig att montera och starta upp. 

trt-booster-vagn_sv.jpg

MÄT BORRHÅLETS FÖRUTSÄTTNINGAR

Vi utför TRT. Ett termiskt responstest ger svar på hur en känd mängd tillförd värme eller kyla påverkar temperaturen i ett borrhål. 

TRT-BOOSTER ger svar på bergets och kollektorns termiska egenskaper och gör det möjligt att förutse och verifiera borrhålets framtida kapacitet. Samtidigt kan man jämföra hur resultatet blir både med och utan BORRHÅLS-BOOSTER tekniken. 

BORRHÅLS-BOOSTER: Tjänster
borrhals-booster-berg-samples.jpg

MER INFORMATION

Ring oss på 054-10 10 00 eller lämna dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Tack för ditt meddelande!

BORRHÅLS-BOOSTER: Offert
bottom of page