HÖJ EFFEKTEN I BORRHÅLET

BORRHÅLS-BOOSTER för bergvärme

BORRHÅLS-BOOSTER är en teknik som används som komplement i bergvärmeanläggningar för att öka effekten i borrhålet. Syftet med tekniken är att underlätta energiöverföringen från berget till din värmeanläggning.

Stenblock w.jpg
 
BHB illustration org.png

FUNKTIONEN

Bergvärme med BORRHÅLS-BOOSTER

BORRHÅLS-BOOSTER bygger på att skapa luftbubblor längst ner i borrhålet och på det sättet ökar effektavgivningen till bergvärme anläggningen. Dels blandas det stillastående vattnet om vilket underlättar överföringen mellan borrhålets grundvatten och kollektorslangens vätska. Och dels drar bubblorna till sig nytt, energirikt vatten genom de vattenförande sprickorna i det omgivande berget.

Det vanligaste skälet att installera  BORRHÅLS-BOOSTER är de positiva effekter tekniken har på tillgänglig energi och hastigheten energin kan växlas. En annan anledning är att det i bland inte finns tillräcklig markyta för det önskade antalet borrhål samt för åtgärda problem med nedkylda berg och toppfrysning i markytan som kan begränsa flödet i kollektorslangarna. 

 

PRODUKTBLAD

Hämta ett produktblad som beskriver vad BORRHÅLS-BOOSTER gör för din fastighet.

 

FÖRVÄNTAT RESULTAT

En installation av BORRHÅLS-BOOSTER har många fördelar och påverkar energikostnaden på flera sätt.

MINSKAT MOTSTÅND

Effektivitet att växla värme från berget till vätskan i kollektorslangen anges som  borrhålsmotstånd (Rb). Det vill man ha så lågt som möjligt. Tekniken förbättrar värdet -28%.

ÖKAD EFFEKT

Det totala resultatet av är att du antingen kan ta ut +20% mer effekt ur berget. Alternativt kan du borra -20% mindre borrhål om har begränsad markyta att tillgå.

ÖKAD ENERGI

Bergets förmåga att leda energi anges som konduktivitet. Med hjälp av tekniken dras mer av det omkringliggande bergets vätska mot kollektorn. Tekniken förbättrar värdet +28%.

LÄGRE ENERGIKOSTNAD

Tekniken ger ett minskat behov att köpa till spetsvärme eller kyla vid höga eller låga temperaturer. Lite som en att ha en turbo i borrhålet när det är som kallast ute.

 

FÖR VILLA?

Nu för både stora och små anläggningar

​För större fastigheter bygger vi alltid funktion och teknik utifrån antalet borrhål. För fastigheter med enstaka borrhål finns det en färdig version med allt komplett för att bubbla luft och allt är injusterat vid leverans. Anslut bara luftslangen från borrhålet stickkontakten till eluttaget. Klart!

BHB Villa låda.png
 
Bergvägg w.jpg

MER INFORMATION

Ring oss på 054-10 10 00 eller lämna dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Tack för ditt meddelande!