top of page

VVC-BOOSTER

Installation och dokumentation

Dokumentation för VVC-BOOSTER modeller som har en digital diplay. VVC-BOOSTER är framtagen för att minska energiåtgången för varmvattencirkulation (vvc) i fastigheter.

Highlights

  • Maskin levereras till installatör inställd, provkörd och klar för röranslutning.

  • El-anslutningskabel sitter monterad vid leverans, 3 meters längd. Anslutning till arbetsbrytare rekommenderas för samtliga modeller.

  • Dämpande och justerbara maskinfötter ingår i leveransen.

  • Kondensvattenutgång undertill samt 1 meters slang från utgången ingår i leveransen.

  • Färgdisplay sitter med magnet, placeras varsomhelst, även dold placering möjlig.

  • Utgång för anslutning till fastighetssystem via Modbus protokoll ingår som standard.

Dokumentation

Produktblad

Produktöversikt, funktionsbeskrivning och tekniska data.

Produktblad VVC BOOSTER 2401
.pdf
Download PDF • 1.03MB


Installationsvägledning

Placering och ansluting av maskinen i fastigheten. Tips vid uppstart och felsökning.

Installation VVCBooster G2v3
.pdf
Download PDF • 2.39MB


Kommunikation

Anslutning till det digitala fastighetssystemet via Modbus, samt tabell för tillgängliga parametrar.

VVC Booster Modbus G2SL
.pdf
Download PDF • 2.67MB


Värmemängdsmätare (tillval)

Vägledning och tips vid montage av värmemängdsmätare.

Installation Värmemängdsmätare
.pdf
Download PDF • 198KB


Väggfäste (tillval)

Instruktion vid att maskinen ska monteras på vägg.

Installation Väggfäste
.pdf
Download PDF • 476KB

bottom of page