top of page

BORRHÅLS-BOOSTER

Installation och dokumentation

Dokumentation för BORRHÅLS-BOOSTER. För borrhålsanläggningar som omfattar fler än 3 borrhål är apparatskåpet monterat på vägg, för mindre anläggningar 1-2 borrhål, är allt monterat i en komplett låda för golv eller hyllplacering.

Highlights

  • Snabbare energiöverföring från berget till din värmepump.

  • Drar till sig ny energi genom sprickor i intilliggande berg.

  • Minskar risken för toppfrysning som klämmer åt slangarna i kalla borrhål.

  • Använd som effekthöjare om markytan inte räcker för planerat antal hål.

  • Går att installera i både nya och befintliga borrhål.

Dokumentation

Produktblad

Produktöversikt, funktionsbeskrivning och tekniska data.

Produktblad BORRHÅLS BOOSTER 2401
.pdf
Download PDF • 1.27MB


Installationsvägledning (fler än 3 borrhål)

Placering av kompressor och automatikskåp, aptering och ansluting av slang mm. Tips vid uppstart, servicevägledning och felsökning.


(upprättas alltid efter kundspecifik anläggning, kontakta oss för dokument till din fastighet)Installationsvägledning (1-2 borrhål)

Installation av slang i borrhål och placering av automatiklåda. Tips vid uppstart och felsökning.

Installation BorrhålsBooster Villa G1v1
.pdf
Download PDF • 4.48MB

bottom of page