VVC-BOOSTER

VVC-Booster är en produkt som hjälper dig att tillvarata överskottsvärmen i 
undercentralen och återföra den till ditt system för varmvattencirkulation. 

I Undercentralen

I många fastigheter och flerbostadshus finns spillvärme som vädras bort med separata fläktar eller via den befintliga ventilationen. Ett typexempel är under-centralen (UC) där det finns varma rör, pumpar, kärl och andra komponenter som avger värme. Till samma rum köper vi även värme till bland annat element och för att bereda varmvatten.

VVC-Booster är en nyutvecklad och lättinstallerad apparat som tar vara på överskottsvärmen och återför den till husets energisystem. Resultatet är att luften i undercentralen, som tidigare var varm och fuktig, nu blir sval och torr samtidigt som behovet av köpt energi minskar.

Ett annat positivt resultat med installationen är att fjärrvärmens returledning blir kallare. Det kan ha stor inverkan på kostnaden för fjärrvärmen, då vissa fjärrvärmebolag lämnar en bonus för varje grad returtemperaturen går ner i förhållande till genomsnittet. 

Hur fungerar VVC-BOOSTER?

I en fastighet med fjärrvärme leds det varma vattnet in via källaren och värmen växlas över och leds vidare via rör till lokalerna eller lägenheterna. Är det många tappställen cirkulerar det varma vattnet (VVC står för VarmVattenCirkulation). Under transporten tappar vattnet värme och det kallas för VVC-förluster. 

VVC-Booster bidrar till att minska VVC-förlusterna genom att tillvarata överskottsvärme i exempelvis undercentralen och återföra den till husets VVC-system. Resultatet är att behovet av köpt energi minskar samtidigt som luften i undercentralen, som tidigare var varm och fuktig, nu blir sval och torr.

Dessutom skapar VVC-Booster en kallare returtemperatur som inte bara förbättrar effektiviteten i din anläggning, utan även för fjärrvärmeverket som i vissa städer premierar detta med bonus på fakturan för varje grad du sänker din returtemperatur i förhållande till genomsnittet.

Se videon för en övergripande förklaring hur tekniken i din undercental fungerar. 

Hur fungerar fjärrvärme?

I fjärrvärmeverket skapas het ånga som i sin tur utgör grunden till både el och varmt vatten. Vattnet transporteras i rör under staden in till din källare och du ser två rör från väggen som går in till två värmeväxlare, en för värmesystemet och en för tappvarmvattnet. 

På vattnets väg tillbaka till fjärrvärmeverket är din returtemperatur ett bra mått på hur effektivt din fastighet har tillgodogjort sig den värme som producerats. Så alla parter, inklusive miljön, tjänar alltså på att returtemperaturen blir så kall som möjligt. Det innebär att hela fjärrvärmesystemet har en hög effektivitet. 

För att påverka sina kunder att prioritera en kall retur så går trenden mot att fjärrvärmebolagen, som exempelvis Stockholm Exergi och Göteborgs Energi, jämför din anläggnings returtemperatur varje månad med systemets medelretur- temperatur. Baserat på det får du antingen en rabatt på fakturan för varje grad du ligger under genomsnittet eller en extra avgift om du hamnar över. 

Se videon för en övergripande förklaring av hur hela kedjan hänger ihop. 

Snabb återbetalningstid

Ser man till kostnaderna för fjärrvärme skiljer sig taxan något beroende på var i landet man befinner sig, men generellt kan man säga att den är uppdelad i två till tre faktorer. Samtliga faktorer som beskrivs nedan påverkas positivt efter en installation av VVC-Booster. 

Dygnsmedeleffekten 
Hur hög effekt fastigheten har behov av samtidigt. VVC-Booster sänker effekttopparna.

Avgift per kWh 
Hur mycket energi fastigheten förbrukar under perioden. VVC-Booster minskar energiförbrukningen.

Returtemperatur 
Vilken temperatur returvattnet håller. VVC-Booster sänker returtemperaturen rejält och en del fjärrvärmebolag lämnar en bonus för varje grad du sänker din returtemperatur i förhållande till genomsnittet.

Vad kostar det?
VVC-Booster kostar driftsatt och klar cirka 60.000kr exkl. moms vid en normal installation. Våra referensinstallationer i Stockholm som tillämpar alla tre delar ovan, har visat en återbetalningstid inom ett till två år, vilket är en anmärkningsvärt bra investering i en fastighets driftsystem.