Fastighet område.jpeg

SMARTA PRODUKTER SOM SPAR ENERGI

Vi utvecklar smarta produkter som minskar energiförbrukningen i fastigheter.

 

FÖR VARMVATTEN CIRKULATION

Hotwater tap.jpeg

VVC-BOOSTER

Minska VVC förlusten

VVC står för varmvattencirkulation och VVC förlust är benämningen på den energi som går förlorad när varmvatten cirkulerar i fastighetens ledningar. Ny energi måste tillföras och kostnaden är i många fall betydande. 


VVC-Booster är en produkt som på ett smart sätt använder befintlig energi i fastigheten och återför den till VVC-kretsen. Det minskar behovet av köpt energi och därmed kostnaden för varmvattencirkulation.

POOL-BOOSTER

Varmhåll bassängvattnet

I ett badhus ligger vattentemperaturen mellan 24-30 grader och vattnet cirkuleras konstant genom systemet. För att bibehålla den behagliga temperaturen behöver stora mängder ny energi tillsättas.


POOL-Booster är en produkt som bidrar till att minska energiförlusterna för varmhållning av poolvatten genom att på ett smart sätt använda befintlig energi i fastigheten och återinföra den till bassängen.

Kid in pool.jpeg
 

FÖR BERGVÄRME

Modern Heating System.jpeg

BORRHÅLS-BOOSTER FASTIGHET

Öka effekten på bergvärmen

Bergvärme utvinner man genom att borra ett lodrätt hål i marken och föra ner en vätskefylld kollektorslang som sedan växlar sin energi mot berget. Värmen hämtas upp ur berget och in i fastigheten med hjälp av värmepumpen.


Borrhåls-Booster är en produkt som förbättrar bergets och borrhålets egenskaper, underlättar energiöverföringen mellan berg och kollektor och minskar kostnaderna för att anlägga och drifta en bergvärmeanläggning.

BORRHÅLS-BOOSTER VILLA

Rädda kalla borrhål

Korta villaborrhål och dagens effektiva värmepumpar kan resultera i att vätskan i borrhålet börjar bli kall och solens återladdning på sommaren inte längre räcker till. Tillslut riskerar marken frysa på vintern och slangarna kläms åt i toppen och stryper flödet.


Borrhåls-Booster Villa är ett komplett paket som kan installeras i såväl nya borrhål som eftermonteras i befintliga borrhål. Genom att skapa luftbubblor nere i borrhålet skapas en konvektion som ger en jämn temperatur och ny energi tillförs genom sprickorna i det omkringliggande berget.

Cold feet.jpeg
Discussion construction.jpeg

TRT-TEST

Testa borrhålet med TRT

Ett Termisk Respons Test, TRT, gör man för att ta reda på hur en bestämd mängd tillförd energi påverkar temperaturen i borrhålet. Rapporten ger svar på hur berget och kollektorns framtida termiska beteende kommer att se ut. Oumbärlig information när man ska dimensionera en geoenergianläggning.


TRT-test är en komplett och mobil testutrustning, troligen den mest kompakta på marknaden som gör den enkel att transportera. Beställ en färdig projektrapport, eller en egen TRT-vagn som du kan använda i din verksamhet.