top of page
House-wide-start.jpg

Nya smarta sätt att spara energi 

Hos oss hittar du innovativa produkter utvecklade för fastigheter och bostadshus som vill sänka sin energikostnad.

VVC-BOOSTER

Återvinn energi ur varma utrymmen

Ta vara på överskottsenergi i varma utrymmen som undercentraler, teknikrum och rum där växelriktare för solceller finns. Återför den till ditt system för varmvattencirkulation och spar energi och pengar. 

 

VVC-BOOSTER kan installeras vid alla typer av uppvärmning som exempelvis bergvärmepumpar, elpatroner, förbränning av pellets, gas eller fjärrvärme.

BORRHÅLS-BOOSTER

Öka effekten på bergvärmen

Förbättra värmeväxlingen i borrhålet. Tekniken påskyndar värmeöverföringen från berget, in till den energibärande vätskan i kollektorslangen ända upp till din värmepump. Lite som att installera en turbo i borrhålet att använda när det verkligen behövs. ​

BORRHÅLS-BOOSTER är också ett bra verktyg att tillgå om köldbärarens temperaturer har sjunkit och isbildning i borrhålets övre del stryper flödet i slangarna. 

Berg-smoegen.jpg

INNOVATION OCH GLÄDJE

Våra produkter har uppstått ur diskussioner med fastighetsägare, hyresgäster, konsulter eller installatörer. Nyfikna frågor om varför vi gör som vi gör, hur vi kan göra saker annorlunda och bättre.

 

För oss spelar det ingen roll om det är enkla saker som hur gamla torkskåp fungerar, sparar det energi jobbar vi vidare på idéerna. Går det att göra det till en produkt som fler kan dra nytta av så har vi lyckats med vårt uppdrag. 

bottom of page