top of page
Hem: Video
house-heating.jpg

PRODUKTER

Vi säljer energibesparande produkter för alla typer av fastighetsuppvärmning som värmepumpar, elpatroner, bergvärme, förbränning av pellets eller fjärrvärme.

Hem: Tjänster

20%

BORRHÅLS-BOOSTER

Att bubbla luft längst ner i borrhålet förbättrar bergets och borrhålets egenskaper och underlättar energiöverföringen mellan berg och kollektor. Resultatet är att du kan ta ut 20% mer effekt ur berget. Det minskar kostnaderna i en  bergvärmeanläggning.

3,8 ÅR

VVC-BOOSTER

Minska vvc-förlusten! Ta istället vara på överskottsenergin i undercentralen och återför den in till varmvattencirkulationen i fastigheten. Investeringen har en kort återbetalningstid, snittet på våra senaste installationer ligger på 3,8 år.

50%

DRY-BOOSTER

Torkskåp står ofta på längre än nödvändigt och förbrukar stora mängder ström i onödan. Vi har utvecklat en produkt som stänger av torkskåpet när tvätten är torr även om timern har tid kvar. Det kan sänka elförbrukningen i tvättstugan med upp till hälften.

Hem: Infographics

INNOVATION OCH GLÄDJE

Vi kan och brinner för energibesparande  åtgärder i fastigheter. Vår kunskap använder vi till att utveckla smarta produkter som löser vanliga problem, så att nyttan kommer till praktisk användning hos många fastighetsägare. 


Kan vi hjälpa till, hör av dig! 

willy-wind-kaffe.jpg
Hem: Tjänster

Vi installerade en VVC-BOOSTER. Det var kul att att redovisa resultatet för styrelsen ett år efter installationen. Minskad energiförbrukning, lägre effekt och returtemperaturen hade gått ner med 10 grader, från 40 till 30 grader.  Kanon!

Henrik Clewe, Styrelsen

Brf Västergård 1, Kungsholmen 

Vi fick höra om VVC-BOOSTER redan 2019 och gillade idén. Vi utvärderade den första under ett år och gick sedan vidare med fler varma undercentraler. Nu har vi drygt 15 stycken i drift som tuffar och går.

Lennart Risberg, Drift & Energi
Tyresö Bostäder

Hem: Omdömen
bottom of page