Fastighet område.jpeg

SMARTA PRODUKTER SOM SPAR ENERGI

Vi utvecklar smarta produkter som minskar energiförbrukningen i fastigheter.

 

FÖR VARMVATTEN OCH CIRKULATION

Hotwater tap.jpg

Minska VVC förlusten

VVC står för varmvattencirkulation och VVC förlust är benämningen på den energi som går förlorad när varmvatten cirkulerar i fastighetens ledningar. Ny energi måste tillföras och kostnaden är i många fall betydande. 


VVC-Booster är en produkt som på ett smart sätt använder befintlig energi i fastigheten och återför den till VVC-kretsen. Det minskar behovet av köpt energi och därmed kostnaden för varmvattencirkulation.

Varmhåll bassängvattnet

I ett badhus ligger vattentemperaturen mellan 24-30 grader och vattnet cirkuleras konstant genom systemet. För att bibehålla den behagliga temperaturen behöver stora mängder ny energi tillsättas.


POOL-Booster är en produkt som bidrar till att minska energiförlusterna för varmhållning av poolvatten genom att på ett smart sätt använda befintlig energi i fastigheten och återinföra den till bassängen.

Kid in pool.jpeg
 

FÖR BERGVÄRME

Modern Heating System.jpeg

Öka effekten på bergvärmen

Bergvärme utvinner man genom att borra ett lodrätt hål i marken och föra ner en vätskefylld kollektorslang som sedan växlar sin energi mot berget. Värmen hämtas upp ur berget och in i fastigheten med hjälp av värmepumpen.


BORRHÅLS-Booster är en produkt som förbättrar bergets och borrhålets egenskaper, underlättar energiöverföringen mellan berg och kollektor och minskar kostnaderna för att anlägga och drifta en bergvärmeanläggning.

Rädda kalla borrhål

Korta villaborrhål och dagens effektiva värmepumpar kan resultera i att vätskan i borrhålet börjar bli kall och solens återladdning på sommaren inte längre räcker till. Tillslut riskerar marken frysa på vintern och slangarna kläms åt i toppen och stryper flödet.


BORRHÅLS-Booster Villa är ett komplett paket som kan installeras i såväl nya borrhål som eftermonteras i befintliga borrhål. Genom att skapa luftbubblor nere i borrhålet skapas en konvektion som ger en jämn temperatur och ny energi tillförs genom sprickorna i det omkringliggande berget.

Cold feet.jpeg
Discussion construction.jpeg

Testa borrhålet med TRT

Ett Termisk Respons Test, TRT, gör man för att ta reda på hur en bestämd mängd tillförd energi påverkar temperaturen i borrhålet. Rapporten ger svar på hur berget och kollektorns framtida termiska beteende kommer att se ut. Oumbärlig information när man ska dimensionera en geoenergianläggning.


TRT-test är en komplett och mobil testutrustning, troligen den mest kompakta på marknaden som gör den enkel att transportera. Beställ en färdig projektrapport, eller en egen TRT-vagn som du kan använda i din verksamhet.

 

FLER ENERGISPARANDE PRODUKTER

Water Cleaning w.png

Rensa bort partiklar i värmesystemet

Alla partiklar som förkommer i värmesystemets vätska riskerar att följa med flödet och sätta sig i rörliga delar som ventiler och pumpar. En rensning säkerställer jämnare energiavgivning i hela systemet.

VIRVEL-Booster är en helautomatisk enhet som kopplas in till värmesystemet och självständigt städar bort alla främmande partiklar som magnetit, avlagringar och rostflagor. Enheten är flyttbar mellan fastigheter och fungerar som en engångsinsats vilket eliminerar ett löpande servicebehov.

Minska energiförbrukningen i torkskåp

Torkskåp står ofta på längre än nödvändigt och förbrukar därför stora mängder ström helt i onödan. Vi har utvecklat en smart adapter som stänger av torkskåpet när tvätten är torr. Inte när timern är klar. 

DRY-Booster installeras enkelt genom att placera den mellan torkskåpets strömkontakt och eluttaget i väggen. Adaptern finns som både 1-fas och 3-fas modell och sparar massor av ström.

DRYBooster Drying cabinet w.jpg