top of page

MÄT BORRHÅLETS FÖRUTSÄTTNINGAR

TRT-BOOSTER mäter borrhålets egenskaper

Ett termiskt responstest, TRT, gör man för att bestämma hur en känd mängd tillförd värme eller kyla påverkar temperaturen i ett borrhål för geoenergi. Med testutrustningen får man svar på markens och kollektorns termiska egenskaper som gör det möjligt att förutse borrhålets framtida beteende och resultat.

En komplett vagn för TRT mätning av borrhålets egenskaper
TRT-BOOSTER: Product
Borrhålet vid Schenkers nya lager mäts här med TRT-BOOSTER

VIKTIGA, RIKTIGA SVAR

Ger svar på borrhålets egenskaper

TRT, ett termiskt responstest ger svar på hur en bestämd mängd tillförd energi påverkar temperaturen i borrhålet. Vi utför mätningar inför nya borrhålsanläggningar, utveckling av befintliga och för att beräkna effekten av vad BORRHÅLS-BOOSTER tekniken kan bidra med i anläggningen i jämförelse. 


TRT-BOOSTER vagnen är byggd utifrån de svenska riktlinjerna för utrustning, utförande, analys och redovisning där vi mäter in- och utgående temperatur på den cirkulerande värmebäraren i kollektorn.

Vi lämnar en fullständig rapport över resultatet där ni kan jämföra bergets egenskaper både utan och med BORRHÅLS-BOOSTER tekniken. 

TRT-BOOSTER: Produkter

PRODUKTBLAD

Hämta ett produktblad med mer information och pris för TRT-BOOSTER.

TRT-BOOSTER: Filer
bhb-hole-luftslang.jpg

BORRHÅLS-BOOSTER TEKNIKEN

BORRHÅLS-BOOSTER är en kompletterande teknik som används tillsammans med ett traditionellt bergvärmesystem. 


BORRHÅLS-BOOSTER tekniken går ut på att släppa luftbubblor i botten av borrhålet och används för att förbättra bergets och borrhålets egenskaper. Resultatet är att värmepumpen får en högre  verkningsgrad, ofta kallad COP som sänker kostnaderna i driften.

borrhals-boostervilla-lev.jpg

BORRHÅLS-BOOSTER FÖR SMÅHUS

Nu kan vi äntligen erbjuda BORRHÅLS-BOOSTER tekniken för mindre borrhålsanläggningar i ett smidigt gör-det-själv paket. 

BORRHÅLS-BOOSTER VILLA, är ett komplett paket som innehåller allt du behöver för att bubbla luft i ditt borrhål. Det är anpassat för värmeanläggningar med ett till två borrhål och systemet är injusterat och testkört, klart för dig att montera och starta upp. 

TRT-BOOSTER: Tjänster
trt-booster-vborr.jpg

MER INFORMATION

Ring oss på 054-10 10 00 eller lämna dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Tack för ditt meddelande!

TRT-BOOSTER: Offert
bottom of page