BORRHÅLSBOOSTER

BorrhålsBooster tekniken hjälper dig att förbättra energiupptagningsförmågan
från ditt borrhål och ger en högre effektavgivning i din bergvärmeanläggning.

I Berget

BorrhålsBooster är en patenterad teknik som ökar effekten i borrhål för bergvärme och kyla. Den underlättar energiöverföringen från berget till din värmeanläggning. 

Genom att skapa luftbubblor i borrhålet ökar man energieffekten på ett kraftfullt sätt. Dels blandas det stillastående vattnet om vilket underlättar överföringen mellan borrhålets grundvatten och kollektorslangens vätska. Och dels drar bubblorna till sig nytt, energirikt vatten genom de vatten-förande sprickorna i det omgivande berget.

Det finns flera anledningar varför tekniken installerats i en bergvärme anläggning. Vanligast är för positiva effekter på mängden energi och hastigheten du kan växla energin.

En annan anledning är för att det inte finns mark för det önskade antalet borrhål. Men även för att lösa problem med nedkylning av närmast omgivande berg och toppfrysning av borrhålet som stryper slangarna.

Hur fungerar BORRHÅLSBOOSTER?

EnergyBooster har utvecklat en kompletterande teknik till traditionell bergvärme som förbättrar bergets och borrhålets egenskaper. Genom att avge luftbubblor i det stillastående vattnet skapas en omblandning av vattnet som omger kollektorn. Resultatet är dels tillgång till mer energi i ditt borrhål och dels att energin växlas till kollektorslangens vätska snabbare. Det är det vi menar med uttrycket att sätta i en turbo i borrhålet. Se videon för en utförligare förklaring vad som påverkar borrhålets egenskaper och vilka faktorer som påverkar positivt på energitransporten i ett borrhål. 

Hur fungerar Bergvärme?

Geoenergi eller bergvärme som vi i vardagsbruk säger utgör den tredje största förnybara energikällan och delar därmed plats med vindkraften i Sverige. Bergvärme är helt enkelt fri tillgänglig förnybar värme (och kyla) från sol, vind och nederbörd som mellanlagras i marken. Bergvärme kan också utgöra en aktiv lagring i mark, dvs. värme som byggnadens kylsystem för ut ur huset under sommaren, så att den kan återanvändas under vintern då värmen behövs. Videon ger dig grunderna om hur bergvärme fungerar. 

Mer effekt från borrhålet

Det finns flera fördelar med att installera BorrhålsBooster tekniken, här är de viktigaste.

Borrhålsmotståndet -28%
Effektiviteten att växla värmen i berget, till vätskan i kollektorslangen anges som ett sk. borrhålsmotstånd (Rb). Det vill man ha så lågt som möjligt. Tekniken förbättrar värdet med -28%.

Konduktivitet +28%
Bergets förmåga att leda energi benämner man som konduktivitet. Med hjälp av tekniken dras mer av det omkringliggande bergets vätska mot kollektorslangen och förbättrar värdet med +28%.

Kombinerat = höjd effekt med +20%
Resultatet av ovan är att du antingen kan ta ut +20% mer effekt vilket minskar ditt behov minskar att köpa till spetsvärme eller kyla vid höga eller låga temperaturer. Alternativt kan du borra -20% mindre borrhål om har  begränsad markyta att tillgå. Dessutom har ditt borrhål nu en större termisk längd då konvektionen skapar en jämnare temperatur i hela borrhålet och samtidigt minskar även uppkomsten av isolerande slam på slang och bergvägg och risken för toppfrysning där is kan orsaka strypning av flödet i slangarna minskar. 

Vad kostar det?
BorrhålsBooster är en patenterad teknik och köps genom en licensavgift. Kostnaden är 18kr/meter aktivt borrhål och är en engångsavgift för fastighetsägaren. Installationsarbete, installationsmaterial och moms tillkommer. Våra referens-installationer för en BRF med 15 borrhål visar en återbetalningstid om cirka sju år inom vilket kan ses som en relativt bra investering.