VÅRA PRODUKTER

Produkter för minskat energibehov i fastigheter med berg- och fjärrvärme
BorrhålsBooster är en svensk innovation som på ett enkelt vis ökar effekten i borrhål för bergvärme och kyla.

Genom att installera BorrhålsBooster tekniken får du tillgång till en större mängd energi. Dessutom växlas energin mellan berget och kollektorns vätska snabbare. Resultatet är att din värmepump får en högre verkningsgrad, ofta kallad COP (Coefficient Of Performance). Därmed sänker du kostnaderna i driften. Helt enkelt som att installera en turbo för att effektivare hantera effekttopparna. Läs mer om BorrhålsBooster här. 
VVC-Booster är en produkt som på ett enkelt vis ökar effektiviteten av varmvatten cirkulation (VVC) i fastigheter och flerbostadshus. 

VVC-Booster installeras i fjärrvärmeanslutna fastigheter som har varma, fuktiga utrymmen eller undercentraler med överskottsvärme. Den tar vara på värmen och återför den till fastighetens energisystem. Det ger en minskad energi förbrukning, lägre effekttoppar och samtidigt får du en lägre temperatur på fjärrvärmereturen. En effektivisering med ovanligt hög avkastning. Lite som att installera en sedelpress i pannrummet. 
Läs mer om VVC-Booster här.