EnergyBooster logo

ENERGYBOOSTER

Produkter för minskat energibehov i fastigheter med berg- och fjärrvärme
Varmvattencirkulation (VVC) innebär att man cirkulerar
varmvatten i fastighetens ledningar. VVC-Booster är en 
produkt som tillvaratar överskottsvärme i fastigheten och återför den till husets VVC-system och därigenom sänker kostnaderna för fastighetens behov av varmvatten.
Läs mer om VVC-Booster här. 

Bergvärme utvinner man genom att borra ett lodrätt hål i marken och föra ner en vätskefylld slang som växlar energin med berget. BorrhålsBooster är en kompletterande teknik
som förbättrar borrhålets egenskaper och därmed sänker kostnaderna för fastighetens behov av värme och kyla. 
Läs mer om BorrhålsBooster här. 

 

Vår bakgrund kommer från att vägleda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i att minska energibehovet. 

Några av våra förbättringsförslag har resulterat i kommersiella produkter som vi idag marknadsför. Här kan du läsa lite mer om var dessa produkter finns och hur de har tillämpats av andra fastighetsägare i deras arbete att minska energibehovet. 

"..det var under kursen i geoenergi som tankarna började korsbefrukta sig i en dagdröm om stillatående borrhåls-vatten och hur vi dykare dykare bärgar föremål från sjöbotten. Helt plötsligt insåg jag det brillianta i att.." 

Antal installerade meter 
BorrhålsBooster

123 637